Toerisme Vlaanderen begeleidt en ondersteunt organisaties met een gidsenwerking omdat gidsen vaak een belangrijk aanspreekpunt zijn voor toeristen. Onze centrale doelstelling is om de klantentevredenheid te verhogen bij bezoekers die deelnemen aan gegidste rondleidingen.

Om deze doelstelling te verwezenlijken bieden we een waaier van ondersteuningsinstrumenten aan, waarmee organisaties met een gidsenwerking aan de slag kunnen. Toerisme Vlaanderen ontwikkelt dit instrumentarium in samenwerking met inhoudelijke experten en vertegenwoordigers uit het werkveld van organisaties met gidsenwerking.