Verslag inspiratie-event 'Toeristisch onthaal 2025 - hoe inspelen op de digitale transformatie?' (Mechelen, 8 oktober 2020)

Jouw contactpersoon

Bestaat toeristisch onthaal nog in 2025? En wat met toeristische onthaalmedewerkers: gaan die nog een job hebben?

Ja, natuurlijk! De vraag is eerder: hoe ziet onthaal er uit in een steeds digitalere wereld? En hoe blijven we relevant nu alle toeristen – ook op hun bestemming – online zijn?

Samen met de taskforce Kwaliteit in Onthaal zetten we een project op om de komende jaren een houvast te kunnen bieden. Tijdens een inspirerende studiedag legden we de verworven inzichten voor en bespraken we ze met jullie, ervaringsexperten. Wat komt er op ons af en wat kunnen we allemaal doen? Niet om in 2025 nog te bestaan, maar om nog beter te zijn in toeristisch onthaal.

Documentatie inspiratie-event

Presentatie Gerrie Smits

Download hier de presentatie van het inspiratie-event

Wat zijn relevante trends waarmee je met toeristisch onthaal best rekening houdt?

Download hier de presentatie met de resultaten van het trends- en omgevingsonderzoek van Gerrie Smits

Laat je inspireren!

Download hier de presentatie van Gerrie Smits met de use cases van Uppsala en Rotterdam

Bekijk hier het interview met John Ringh (project manager Uppsala Visitor Services).

Bekijk het interview met Charlotte Schillemans (Rotterdam Tourist Information) op het paneel rechts

Bekijk hier de presentatie van case visit.brussels door Audrey Benoit/Elisabeth Van Ingelgem (fundament en randvoorwaarden)

Bekijk hier de presentatie van Wesley Butstraen over case Visit Ieper (data)

Bekijk hier de getuigenis van Klaar Van hoeymissen over case Visit Leuven (online ticketverkoop)

Bekijk hier de case VisitLimburg (SEO, met dank aan Jeroen Peeters)

Bekijk de getuigenis van Stefanie Sjouken over case Visit Antwerpen (chatbot/Ask Antwerp) op het paneel rechts

Bekijk de getuigenis van Gisel Vercauteren over case Visit Mechelen (decentraal/project bakfiets) op het paneel rechts

Bekijk de getuigenis van Sam Versele over case VisitFlanders (mobiele app) op het paneel rechts

P.S. De kwaliteit van de video's is niet super (sorry!), maar zeker voldoende om de boodschap te begrijpen.

Het belangrijkste van al: ga zelf aan de slag !

Het Stappenplan voert je stapsgewijs naar een set van ruim 50 mogelijke verbeteracties. Neem je tijd! Volg de stappen en kies de acties die best passen bij jouw situatie, profiel en prioriteiten. Tip 1: Verzeker je er vooraf van dat voldaan is aan de randvoorwaarden voor succes. Tip 2: zoek samenwerking binnen en buiten je organisatie.

De Matrix van Mogelijke Acties (MaMA voor de vrienden) geeft een gestructureerd overzicht van allerhande acties die je als onthaalverantwoordelijke bij stad of regio kan ondernemen om je dienstverlening future proof te maken.

Je kan via de bookmarks in het MaMA-werkblad ook direct naar de acties in het Stappenplan springen.

De zelfscan Toeristisch onthaal 2025 is een online zelfevaluatieformulier dat je helpt om te zien waar je staat en waar de meest prioritaire verbeterpunten liggen en om je progressie te meten na het opzetten en uitvoeren van een actieplan.

Meer over het inspiratie-event

Aanleiding

Het event maakt deel uit van het programma Kwaliteit in onthaal’, gericht op de kwaliteitsontwikkeling van het (internationaal) onthaal in bestemming Vlaanderen. Het vormt het sluitstuk van een bredere projectopzet waarin ook deskresearch, gevalstudies en toolontwikkeling worden ingezet. Zo willen we onthaalcentra in Vlaanderen helpen om beter in te spelen op de digitale transformatie, met 2025 als tijdshorizon.

De centrale vragen daarbij zijn:

 • hoe kunnen destinatiemanagementorganisaties (DMO’s) op het gebied van onthaal relevant blijven nu bezoekers meer en meer gebruik maken van digitale informatie en applicaties?
 • en hoe kunnen zij de digitale mogelijkheden zelf aangrijpen om een betere service en beleving te bieden?

Onthaalcentra zien we daarbij in een dubbele rol: enerzijds als specialistische dienstverleners in toeristisch onthaal (B2C) en anderzijds als regisseur van het onthaal in de eigen bestemming (B2B).

Wat stond er op het programma?

 • De relevante trends. Wat zijn ze en wat betekent dat voor onthaal?
 • Use cases uit eigen land: Antwerpen, Brussel, Ieper, Leuven, Limburg, Mechelen.
 • De succesverhalen van Uppsala (S) en Rotterdam (NL).
 • Voorstelling van instrumenten die jou kunnen helpen om gepast op de steeds digitalere wereld in te spelen. Wat moeten we doen en waar beginnen we? Meet the 'MaMA' en maak kennis met het stappenplan
 • En last but not least: veel ruimte om bij te praten met en te leren van collega's.

Voor wie?

 • Teamleaders internationale toeristische onthaalcentra
 • Regio- en onthaalcoördinatoren bij PTO’s
 • Leden taskforce Kwaliteit in Onthaal
 • Deelnemers online workshops 'Toekomstbestendig toeristisch onthaal' (18-25 juni 2020)

Praktische info

Wanneer? 8 oktober 2020, van 9.00u - 17.00u
Waar? Lamot Congres- en Erfgoedcentrum (Mechelen)